Druki do pobrania

Poniżej będziemy dodawać kolejne druki do pobrania (aby pobrać druk, kliknij poniżej).

Załączniki do regulaminu usprawiedliwiania:

Załącznik nr 1 i 2 uczeń niepełnoletni usprawiedliwienie i zwolnienie

Załacznik nr 3 4 i 5 uczeń pełnoletni usprawiedliwienie i zwolnienie

 

WF PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 2018 (wzory podań, zwolnienia – wewnątrz dokumentu)

 

Prośba o Zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły

Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Upoważnienie do odbioru świadectwa maturalnego

Procedura wydawania legitymacji szkolnej oraz ich duplikatów i duplikatów świadectw szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół w Kórniku

Wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej Wniosek o duplikat legitymacji
Wniosek o  wymianę legitymacji szkolnej Wniosek o  wymianę legitymacji szkolnej
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa Wniosek o duplikat świadectwa
Wniosek rodzica o zorganizowanie nauczania indywidualnego Wniosek rodzica o zorganizowanie nauczania indywidualnego

 

Zgoda rodziców na udział ucznia w wycieczce, w regulaminie wycieczek poniżej (strona 8):

Regulamin wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Kórniku + karta wycieczki + zgoda rodziców

Technikum: zwrot za dojazdy na praktyki zawodowe

 

 

 

 

 


Dodaj komentarz