Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Kórniku

rok szkolny 2016/2017

1.Halina Matuszczak – przewodnicząca

2. Waldemar Jóskowiak – zastępca przewodniczącego

3.Elwira Dominiak –skarbnik

4.Agnieszka Rozmiarek –członek

5.Elwira Domagała – członek

6.Małgorzata Jałoszyńska – członek

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wpłaty na Radę Rodziców.

Wysokość składki wynosi jak w ubiegłym roku 35 zł.

Wpłat można dokonywać u wychowawców klas, skarbników lub na poniższy rachunek:

            RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KÓRNIKU              

Bank Spółdzielczy w Kórniku  Nr konta : 29 9076 0008 2001 0013 6839 0001

 

DRODZY RODZICE !

Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu,  możemy cały czas doskonalić naszą szkołę oraz uatrakcyjniać proces nauczania. Składki w stu procentach wykorzystywane są na rzecz naszych dzieci.

Zachęcamy Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.

Czekamy również na ewentualne propozycje oraz sugestie.

Dodaj komentarz