Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Kórniku

 W dniu 12 września 2017 r. dokonano wyboru nowego

prezydium Rady Rodziców

Zespołu Szkół w Kórniku w składzie:

 przewodnicząca: pani Halina Matuszczak

wiceprzewodnicząca: pani Małgorzata Jałoszyńska

sekretarz: pani Magdalena Białas

skarbnik: pani Elwira Dominiak

Członkowie:

pani Dorota Kominek

pani Klaudia Duszczak

pani Lidia Nowak

pani Renata Piasecka

pani Agnieszka Kuberacka

pani Anna Tomczak

pan Maciej Przewoźny

pani Agnieszka Rozmiarek

pan Marcin Włoch

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wpłaty na Radę Rodziców.

Wysokość składki wynosi jak w ubiegłym roku 35 zł.

Wpłat można dokonywać u wychowawców klas, skarbników lub na poniższy rachunek:

            RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KÓRNIKU              

Bank Spółdzielczy w Kórniku  Nr konta : 29 9076 0008 2001 0013 6839 0001

 

DRODZY RODZICE !

Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu,  możemy cały czas doskonalić naszą szkołę oraz uatrakcyjniać proces nauczania. Składki w stu procentach wykorzystywane są na rzecz naszych dzieci.

Zachęcamy Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.

Czekamy również na ewentualne propozycje oraz sugestie.

Dodaj komentarz