Pracownicy szkoły

Pracownicy administracji

Maria Torczyńska – sekretarz szkoły

Hanna Smolarkiewicz – główny księgowy

Pracownicy obsługi

Halina Jagiełka

Andrzej Michalkiewicz

Krystyna Pankowska

Katarzyna Szłapka

 

Pielęgniarka szkolna  –  poniedziałek 8.00- 12.00

Maria Michalkiewicz